1. opebet注册

    项目竣工环境保护验收通过的公示

            关于青海opebet-马上注册有限公司年产1350颗KY45KG级泡生法蓝宝石晶体及25万片EFG导模法蓝宝石晶片项目竣工环境保护验收通过的公示。        
            根据项目竣工环境保护监测报告,青海opebet-马上注册有限公司严格按照相关法律法规、技术规范要求,于2018年7月28日会同环评单位、监测单位、设计单位、施工单位、监理单位及特邀专家,组成验收小组对本项目进行验收,并获得通过。现予以公示。
            公示时间:30天。2018年8月7日-9月6日。有异议者,请与青海opebet-马上注册有限公司联系。
            联系人:杨辉
            联系电话:0971-7665237

            附件:竣工环境保护验收报告
                      验收意见
                      验收工作组签到表

    青海opebet-马上注册有限公司

    2018年7月30日